Çocuk Hakları Komitesi

Gündem: Çocuk işçi problemi, gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir sorundur. Bu probleme bir çözüm bulunmadığından, problemin etkisi artarak daha önemli ve büyük bir hâle gelmektedir. 2012 yılında TÜİK tarafından uygulanan “Çocuk İşgücü Anketi” sonuçlarına göre Türkiye’de 6-17 yaş grubunda yer alan çocukların istihdam oranı %5,9’dur. Bu da çalıştırılan çocuk işçi sayısının 890 bin olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de çocuk işçiliğinin önüne geçerek çocukların sahip olması gereken temel yaşam şartlarına ulaşması nasıl sağlanabilir?

Dış İlişkiler Komitesi

Gündem: Dünya çapında hayati bir sorun olan terörizm gün geçtikçe destek aldığı düşünülen büyük devletler ile nüfuzunu arttırarak varlığını sürdürmektedir. Terörizmin varlığı ve varlığından kaynaklı olarak doğan,  topluma her yönden zarar veren sorunlar sosyolojik, ekonomik, siyasal vb. birden fazla problemi beraberinde getirmektedir.

Terörizmin ve terörizm sonucu meydana gelen bu problemlerin önüne nasıl geçilebilir?

Kadın Hakları Komitesi

Gündem:  Kadını toplum yaşamında erkeğe bağımlı kılan ve onu ikinci sınıf insan konumuna indiren anlayış, tarım toplumunun ve din kurumunun bir ürünüdür. Türk kadını, diğer İslâm ülkelerinin kadınlarıyla  karşılaştırıldığında, Atatürk tarafından atılan sağlam temeller sayesinde çok ileri bir düzeydedir. Ancak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının tam anlamıyla yaşama geçirilmesi için uzun ve engebeli bir yolun aşılması gerekmektedir.

Bu yolda atılması gereken toplumsal, hukuki, ekonomik, siyasal vb. adımları nasıl atabiliriz ve bu adımları atarken nelere dikkat etmeliyiz?

Kültür ve Eğitim Komitesi

Gündem: Ülkemizde, daha önce 76 olan üniversite sayısı son 17 yıldaki yapılanma ile 2019 yılında 203’e çıkmıştır. Bu üniversitelerin 73’ü Vakıf Üniversitesi,10’u Teknik Üniversite, biri Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ikisi Güzel Sanatlar Üniversitesi, biri Milli Savunma, biri de Polis Akademisidir. Rakamlardan da görüldüğü üzere üniversite sayısı her yıl artmaya devam etmektedir. Fakat üniversitelerin niteliklerinin ve statülerinin aynı oranda artış göstermediği hatta yüksek oranda gerilediği görülmektedir.

Gençlerin geleceklerini şekillendirdiği üniversitelerimizin “statü” ve “nitelik” kaybetmelerinin önüne nasıl geçilebilir?

Sağlık Komitesi

Gündem: Yapılan araştırmalardan,  ülkemizde nüfusun %18’inin yaşamı boyunca en az bir kez ruhsal bir rahatsızlığa sahip olduğu görülüyor. Nüfusun bu kadar büyük bir kısmında ruh ve sinir hastalıkları görülmesine rağmen hastanelere tedavi amaçlı gelenlerin,  %18’in altında kaldığı görülmüştür. Bu hastaların büyük bölümünün fiziksel tedavi amacıyla gelmesi, ruh ve sinir hastalıklarının geri plana atıldığının göstergesidir.

Bu duyarsızlık ve önem bakımından geri plana atılmışlıktan kaynaklı olarak doğan bilişsel duygu ve düşünceleri hasarlı olan, psikolojik çöküntü yaşayan vb. bireylerin mental sağlığı için neler yapılabilir?

Teknoloji ve Kalkınma Komitesi

Gündem: Dünya’daki birçok ülkede yapay zekâ ile ilgili sürekli ve gelişen bir şekilde çalışmalar yapılırken, Türkiye yapılan çalışmalara ayak uyduramayarak yapay zekâ teknolojisi bakımından yetersiz kalıyor.

İlerleyen süreçte, yapay zekânın günlük hayatımızda büyük bir etkiye sahip olduğu noktasından hare-ketle, Türkiye’nin, gelişen diğer ülkelere kıyasla yeterli olmamasının önüne geçmek ve diğer devletler gibi yapay zekâ teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak için neler yapması gerekmektedir?